Hvordan ser det ut inne i en synagoge?

Synagogens arkitektur kan minne noe om en kirke. Det kommer av at alle synagoger føyer seg inn i byggetradisjonen for sakralbygg i de land de er oppført i. Alle synagoger verden over har flere ting felles selv om de er oppført i forskjellige stilarter. Torah-skapet er skapet der menigheten oppbevarer Torah rullene. Dessuten er det et forheng foran Torah-skapet som ofte er laget av et fint tøystykke med utsmykninger. Det er noen få liturgiske farger i den jødiske tradisjonen: rødt for hverdager, grønt for valfartsfestene Sukkot, Pesach og Shavuot og hvit for Rosh Hashana og Yom Kippur. Over Torah-skapet henger det et evigvarende lys Ner-tamid som brenner til minne om templet. I Torah-skapet oppbevares Torah rullene som er håndskrevne store doble pergamnetruller med de 5 Mosebøkene (Torah). En Torah rull er rikt utsmykket med fløyelsdekke, en sølvkrone og en brystplate i sølv. Til slutt skal det være en Bima i synagogen som er en opphøyet plattform med et bord hvor Torah rullene legges når man leser fra dem.