Hvem er jøde?

En jøde er en person som er født av en jødisk kvinne eller som har konvertert til jødedommen. Når noen ønsker å konvertere til jødedommen er dette en lang og krevende prosess. For å være sikker på at ønsket om å konvertere er oppriktig og at personen er villig til å forplikte seg avviser rabbinerne tradisjonelt personene tre ganger. Dersom hun/han fortsatt vil konvertere begynner så en lang periode med studier av jødedommen og jødisk historie samt andre forberedelser. Vi har mange praktiske leveregler som for eksempel spiseregler (kosher), hviledagen (shabbat) og andre helligdager osv. Under konverteringsprosessen forplikter man seg til å begynne å overholde disse reglene. Disse forberedelsene tar minst et år, som regel flere. Menn må også bli omskåret, dette gjøres på sykehus. Når rabbineren anser at personene er rede blir hun/ham eksaminert av en Bet Din bestående av tre rabbinere. Dersom man består denne prøven går man så i et rituelt bad kalt Mikve der man dukker ned i et basseng fylt av vann blandet med naturlig regnvann som symbol på åndelig renselse. Personen anses fra nå av som jøde med alle de religiøse rettigheter og forpliktelser dette innebærer. Mange velger også et hebraisk fornavn.