Hva slags posisjon har jødene i Norge i dagens samfunn?

Jødene i Norge i dag er vanlige borgere med vanlige plikter og rettigheter og vanlig arbeide. Noen er selvsagt mer kjente enn andre som for eksempel Jo Benkow (1924-2013) som var Stortingspresident. Robert Levin (1912-1996) var en kjent pianist.