Hva foregår under en Gudstjeneste?

For at det skal kunne holdes en felles offentlig Gudstjeneste må det være 10 menn tilstede. En slik gruppe kalles en minjan. Det er kantoren som leder Gudstjenesten. Han står med ryggen mot menigheten med ansiktet rettet mot Torah-skapet og Jerusalem. Kantoren synger bønnene på hebraisk. Hver Gudstjeneste har sine faste spesielle bønner. Menigheten følger med i sine siddurim (bønnebøker). Noen ganger synger de sammen med kantoren. Hver mandag, torsdag og lørdag leses det fra Torahen. Da bæres en Torah rull fra skapet og legges på Bima bordet. Hver uke har sitt spesielle avsnitt. Store menigheter har Gudstjenester 3 ganger om dagen hver dag. I Oslo har man Gudstjeneste hver Shabbat som er fredag kveld og lørdag formiddag, samt lørdag eftermiddag og kveld. Også på søndag morgen er det gudstjeneste. Når ukens Torah avsnitt leses kalles 7 menn opp etter tur. Når hver enkelt blir kalt opp leser de en bracha (en velsignelse), så leser kantoren fra ukens Torah avsnitt og en velsignelse leses over Torah lesningen og over familien til den som ble kalt opp. Når hele ukens Torah avsnitt er lest løftes Torah rullen opp slik at hele menigheten kan se den og den blir ikledd sin utsmykning igjen. Siden bæres den tilbake til Torahskapet. Etter Torah lesningen leser man et avsnitt fra profetene som passer sammen med Torah avsnittet. På helligdager leses det etter profetene en lang bønn som omhandler ofringen i templet. Under denne bønnen synger barnekoret sammen med kantoren. Når bønnen er ferdig får alle barna komme opp til Torah-skapet. Det står åpent mens en gutt under Bar-Mitzva alder synger lovprisningshymnen som avslutter Gudstjenesten. Rabbineren leder ikke Gudstjenesten. Han deltar på lik linje som de andre. Ofte holder han en preken under Gudstjenesten om ukens Torah avsnitt.