Hva er urent og renselse i jødedommen?

Begrepet urenhet brukes f.eks. i forbindelse med døde mennesker. Ved å berøre en død blir man uren. Man må da gå i et renselsesbad kalt Mikve. Kvinner er også urene etter menstruasjonen. Hun går derfor i Mikve etter menstruasjonen.