Hva er jødisk etikk?

Som alle andre religioner har jødedommen en etikk og moral. Dette er et komplisert emne, men eksempler på jødiske prinsipper for etikk og moral finner man i de 10 bud. En annen måte å oppsummere dette på er utsagnet "Du skal elske din neste som deg selv" eller "Du skal ikke gjøre mot andre det du vil at de ikke skal gjøre mot deg."