Hva er hellig i jødedommen?

Dette er også et komplisert emne. Livet er f.eks. hellig i jødedommen. Du har ikke lov til å ta liv, kun ved forsvar av deg selv og din nærmeste. Gud er hellig.