Hva er en mesiansk jøde?

En mesiansk jøde er en jøde som har konvertert til kristendommen.