Lurer du på noe om jødedom eller jøder i Norge?

Lurer du på noe om jødedom eller jøder i Norge?

Det stilles mange spørsmål til DMT om jødedom og jøder i Norge. Du vil her finne en del informasjon. Fra og med høsten 2015 har i tillegg to jødiske veivisere begynt å besøke skoler og utdanningsinstitusjoner over hele Norge for å synliggjøre unge jødiske nordmenn, spre kunnskap og bidra til å fjerne fordommer. Prosjektet er støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ett av flere tiltak mot antisemittisme. Skoler som ønsker besøk kan henvende seg til jodiskeveivisere@dmt.oslo.no