Nye åpningstider i Kosherbutikken

Legg vennligst merke til at onsdagen er flyttet til tirsdag.

Tirsdager fra 11.00 – 13.00
Torsdager fra 15.00 – 19.00, uendret


Gjeldene fra tirsdag 3. februar.

Hva skjer i DMT Oslo?

Her finner du aktuell informasjon om kommende arrangementer, medlemmer, informasjon fra styret, artikler fra arrangementer som har vært m.m.