צור קשר

אנו נאלצים לנקוט באמצעים על מנת להבטיח את בטחונם של חברי הקהילה והמתפללים. כדי לאפשר להיכנס לבית הכנסת יש ליצור קשר עם משרדי הקהילה מבעוד מועד על ידי מילוי הטופס. אנשי הביטחון בכניסה רשאים לעכב או לשלול כניסת אורחים למבנה הקהילה גם אם נשלח טופס זה ו/או תואם ביקור עם משרדי הקהילה בדרך אחרת.

 

 

צור קשר
  1. את שמות המבקרים יש למלא באנגלית. ניתן למלא שמות פרטיים של בני אותה המשפחה בטופס אחד.