VÅR LILLE HILSEN TIL DEG

Takk for at du besøker våre web-sider.

Vi er et lite trossamfunn som dekker et stort spekter av oppgaver. For våre medlemmer betyr dette oppgaver knyttet til jødedom fra vugge til grav. For storsamfunnet betyr dette en institusjon der man både kan finne opplysninger om jødedom og om vårt virke og der man kan få en dialog med representanter for den klart største organiseringen av jøder i Norge. Vårt arbeid er hovedsakelig basert på dugnad, både prosjektbasert og løpende frivillig innsats blant svært mange av våre medlemmer og deres familier.

Vi klarer ikke dekke alt vi gjør på disse sidene og slett ikke alt som kan sies om jødedommen. Vi har også en egen side dedikert til informasjon om jødedommen, sett innenfra: www.jødedommen.no. Der kan du se filmer, ta quiz, lese artikler og se på bilder om alt om jødedommen og jødisk liv og praksis, spesielt slik den praktiseres i Norge

Kosherinfo

Her finner du relevant informasjon fra vårt kosherutslag Kosher Mat as, siste versjon av kosherlisten som omhandler all mat som er kosher i Norge, samt informasjon om kosher catering.

Kosher Mats butikk i menighetshuset har følgende åpningstider høsten 2018:
Onsdag 15-19.

1914-1942: Antisemittismen - jødehatet - i Norge

1914-1942: Antisemittismen - jødehatet - i Norge

Antisemittismen ble mer synlig under 1. verdenskrig og i mellomkrigsårene. Uviljen mot jødene hadde sammenheng med fremmedfrykt og redsel for spioner. Norske politimestre var iherdige i sine bestrebelser på å bli kvitt jødene.

1910-1920: Nye oppgaver - store løft

1910-1920: Nye oppgaver - store løft

«For mitt hus skal være et bedehus for alle folk.»

Lurer du på noe om jødedom eller jøder i Norge?

Lurer du på noe om jødedom eller jøder i Norge?

Det stilles mange spørsmål til DMT om jødedom og jøder i Norge. Du vil her finne en del informasjon. Fra og med høsten 2015 har i tillegg to jødiske veivisere begynt å besøke skoler og utdanningsinstitusjoner over hele Norge for å synliggjøre unge jødiske nordmenn, spre kunnskap og bidra til å fjerne fordommer. Prosjektet er støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ett av flere tiltak mot antisemittisme. Skoler som ønsker besøk kan henvende seg til jodiskeveivisere@dmt.oslo.no

Kosherlisten

Kosherlisten

Å holde kosher når man bor i Norge kan være en utfordring. Vi anser det som svært viktig å kunne følge kosherreglene fullt ut også her tillands, og har derfor utarbeidet denne listen over kosherprodukter som er tilgjengelige i den alminnelige dagligvarehandelen.

Vi håper den vil være en hjelp og veiledning på handleturen og på kjøkkenet.